Om oss

Om oss

 

Airstone Institute och det forskarägda Airstoneco erbjuder byggherrar, investerare , kommuner, landsting och regeringar runt om i världen högkvalitativa lösningar oavsett om det gäller att bygga hela samhällen i Afrika eller Indokina, stormsäkra hus i Amerikanska sydstaterna, jordbävningståliga hus och skolor i Haiti eller höghus i Europa eller Mellanöstern.

 

Airstone här hemma

 

Här i Norden så kan vi hjälpa er så att ni kan bygga passivhus eller plushus helt i sten, utan att behöva använda cellplast, glasull eller stenull. Lösningen på detta? Vi blåser luft i stenen innan den stelnar och får därmed världens absolut renaste och mest bestående isoleringsmaterial.

 

Det kan nämnas här, att en del av våra material används för att göra ben- och tandimplantat. Rent nog? Det gör att hus i våra material är en dröm för allergiker och astmatiker.

 

Lite bakgrund

 

Det var faktiskt exakt så det startade, när Rolf Bertil Wall´s New Art, 1996 fick uppdraget att för Hjärt-Lungfonden visualisera de globala problemen med den ökande ohälsan. Det blev ett brutalt uppvaknande, speciellt när man är far till åtta barn. Astma hade ökat med 100% på femton år i Europa. Hade det med att göra att vi vistas mer än 90% av tiden inomhus? Säkerligen!

 

Nu började jakten på de helt rena materialen och för att inte hamna i en helt orealistisk arbetssituation med att sortera ut hur de runt fyra tusen kemiska ämnen med farliga egenskaper vi omger oss med påverkar oss. Då måste man arbeta efter en helt annan modell. Man går andra vägen så att säga och väljer ut vilka helt ofarliga ämnen eller material man kan finna.

 

Den listan blev väldigt kort. Ren sten och rent trä. Trä är fint och trevligt, men orealistiskt att använda i stor skala.

 

Då återstår sten, men den sten vi använt fram till idag, är betong. För att göra betong, så behöver man cement. Man bränner kalksten för att få fram cement och till detta går det åt enorma mängder energi. Det sägs att cementtillverkningen och förädlingen av denna står för ca 10% av växthusgaserna globalt. Lika mycket som alla privatbilar i världen!

 

Således inleddes Jakten på den Försvunna Kunskapen - om hur man gör sten utan att använda cement. Man made stone. Något som de gamla Egyptierna behärskade och sedermera även Romarna. Faktum är att det finns boningar i geopolymer i det forna Mesopotamien som är 9,000 gamla.

 

Airstone Institute bildas

 

Airstone Institute bildades och många av världens främsta geologer och kemister har tagit vid efter professor Davidovitz upptäckt: Att pyramiderna innehåller 70 ton stora stenblock som gjutits, inte huggits sten!

 

Idag behärskar vi samma teknik som de gamla Romarna och behöver då inte använda cement alls eller enbart en mycket liten del i vår sten. Resultatet blir en renare material, gjort av återvunnen aska och slagg från järnverk bland annat. För att kunna analysera materialen krävs en modern teknik, nano-teknik. Inte helt otippat, så har givetvis även de främsta inom detta område kopplat på tåget.

 

Resultaten är i vissa fall rent magiska: Vi gör färg som inte någonsin kommer att lossna eller ens går att skada. Vi gör betong som torkar på en timme. Vi gör sten som är hundra gånger starkare än vanlig betong. Vi gör material så rena att de används som benimplantat.

 

Vi använder inte heller järn, som också måste smältas, utan naturliga mineralfibrer liknande kolfiber i mycket långa trådar. Dessa rostar aldrig och är många gånger starkare än järn och ändå väger de bara en tiondel av järn. Romarna använde heller inte järn som armering bör det påpekas.

 

Allt detta tillsammans gör, att det går att bygga helt rent i sten och mycket bestående. Bli inte förvånad om husen står där om tusen år!

 

Airstone i världen

 

Förutom att vi har utvecklat världens absolut renaste byggmetod, så har vi även tagit fram ett system att bygga småhus i sten, med en takt av ett hus om dagen per team. Dessa är inte bara extremt tåliga, då de motstår både jordbävningar, orkaner och skyfall – de kan till och med producera maten (i ett ltet växthusannex) en familj behöver för att leva!

Till råga på alls så behöver man inte vandra runt i timmar i skogen för att hitta ved att elda med: Spisarna går på solenergi!

Kvinnor spenderade fyra timmar i snitt om dagen för att hämta ved, med de risker det medför. Nu kommer de kunna förkovra sig istället. Dessutom bidrar vi till att minska skogsskövlingen, vilket i sin tur orsakar svår torka.

 

Husen får sin el från vinden och solen, vatten från regnet och avloppen separeras, göder och bevattnar trädgården eller växthuset. Ett riktigt slutet ekologiskt system således. Inte en vattendroppe går till spillo.

 

Slutledning

 

Vad leder då allt detta arbete fram till? Att man kan bygga helt rena och hälsosamma boningar och arbetsplatser, med en reducering på ibland över 90% av växthusgaserna. Man kan bygga strukturer med en 70% reducering av vikten, vilket leder till färre transporter, säkrare arbetsplatser, snabbare montage och massor av andra fördelar. Man kan göra byggnader och infrastruktur med en helt ny hållbarhet övertiden; praktiskt taget underhållsfria.

 

Idag har medlemmar i Airstone Institute uppfört strukturer på många håll i världen i geopolymer och politiker som anser sig vilja ha koll på hur vi löst de verkligt stora frågorna, börjat anta utmaningen.

 

Alla vet att miljön är en av de största frågorna både här hemma och i världen. Att tiden nu är inne för stora och avgörande förändringar, det är helt klart.

 

När man nu kan bygga snabbare, till lägre kostnad och helt rent framförallt, så är det väl vad alla väntat på?

 

Utmaningen nu för politikerna är nu att visa varför man sitter på makten och förvaltar vårt gemensamma kapital. Dags att visa med hela armen och inte peka med lillfingret. Och att man redan nått så långt i nedsmustingen av atmosfären, att vi egentligen inte kan smutsta ner vår jord ytterligare, över huvud taget. *

 

Airstone Institute har den samlade kunskapen, med de vassaste knivarna i lådan. Vårt team ligger mer än tio år före omvärlden inom ekologiskt hållbart byggande. Detta gör att den internationella konkurrensen mellan regeringar, kommuner och byggherrar börjar göra sig påmind: Alla vill vinna politiska poäng eller få good-will. Och varför inte? Det viktigaste är att förstå, att Moder Jord är illa ute och det är bråttom att få fram kraftfulla lösningar, som de vi nu presenterar.

Världens första och enda noll-utsläpp teknologi - även i byggskedet. Först kom passivhus, sedan plushus och till sist kom Airstone Zero Emission Housing.

 

 

 

Rolf Bertil Wall

Chairman

Airstone Institute & Airstoneco

arbeewall@airstoneco.com

Cell. +46 700 16 79 44

 

* Vi nådde i Nov 2014 ett värde på ökningen av koldioxid i atmosfären som gör att vi kommer nå 450 ppm inom några år. Det kan ge tre graders höjning av den globala temperaturen, vilket givetvis är helt oacceptabelt.

För att stabiliera klimatet, så menar FN:s klimatpanel att vi snabbt och kraftigt måste begränsa utsläppen. Vi på Airstone vet hur man både snabbt och kraftigt minskar en av de största utsläppskällorna. Hur snabbt är upp till beslutsfattarna. En vanlig metod är att dra på saker så länge att alla tröttnat att vänta. Allmänheten har förstått att om finns det kunskap om hur man gör det, så skall det genomföras så snart det bara går.

Inom Airstones forskargrupper så är åsikten klar: Flera års väntan är inte snabbt nog!

Läs mer på:

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.36618!/Infoblad%20IPCC%20jan%202014.pdf

A new age in the world of architecture and construction

The start

 

We start every project with an analysis of local source materials. All our machines and form work has been prepared for the new generation of ceramic binders. Analysis of natural puzzolans available in the region will take between 6 to 9 months.

Starting starting up, using ordinary Portland cement in our HPCLC, is a smooth way of getting started.

Installing a grinding plant will take another 4 to 6 months.

Airstoneco is the first and only player on the market with in depth know-how to produce concrete without cement, reducing the carbon footprint with 80-90 percent!

But we have also developed the markets most efficient concrete additives, which you will find in the HPCLC.

Ecology, sustainability and economy together makes a truly complete system.

 

Investing in the future - Geopolymers!

 

There has been an unstable supply of cement in the developing world, with significant cost increases, mainly due to lack of capacity in the expanding regions.

Our solution to this, is to use natural pozzolans, fly ash or iron slag instead of cement. Cleaner, stronger and much more sustain-able.

In combination with our Airstone basalt rebar, houses will have an expected service life over centuries.

Airstoneco has within our group, the worlds leading exerts in this field, both in material science and construction. We will be happy to help your local construction engineers to lower carbon emissions by some 80-90% and still produce your own building material at a low cost, probably 30%-50% below the local price

for OPC.

 

Partners

 

Should Portland cement be (or become) in short supply, or not desirable of environmental reasons, Airstone Geopolymers is the solution!

It took twenty years and over $50 M to develop our new materials. But then again, we have all the Intellectual Property together with our scientists and are five to ten years ahead of competition.

If you want to partner with us in the field of material production, we are open for a discussion. Why not let us open a laboratory and show the world and the citizens of your country that you do care about the environment?

The general rule is, in the case of construction, there is a royalty per square meter built. This is how we keep a team like this, with a crew on site, moving forward. And we, together, will create a new standard in building technology.

Copyright © All Rights Reserved

Så här går det till att bli medlemmar i Airstone Institute eller kund hos Airstoneco:

Första steget

1. Fatta ett beslut: Är vi intresserade att bygga extremt hållbara stenstrukturer, platsgjutna eller i prefab? Vill vi minska våra koldioxidutsläpp med 80-90% och samtidigt minska vikten i våra konstruktioner med upp till 70%, med bibehållen styrka?

Steg två

2. Bli medlem i Airstone Institute om du är forskare, konstruktör eller student. Kostnaden för byggherrar beror helt på projektets storlek. Den verkliga byggkostnaden kommer dock att bli lägre än i traditionellt Old School byggande.

Vad får man som byggherre för franchiseavgiften?

3. Som medlem så är den generella rådgivningen fri om hur man går till väga för att bygga rent. Som byggherre får man råd och tips om lämpliga leverantörer. Ni får även en första uppskattning av ett projekts kostnadsbild för stommen.

Airstone Institute ger er all hjälp ni behöver, för att utforma en vägbeskrivning framåt.

En första föreläsning ingår på plats hos er.

Beslut

4. Beslut om att starta upp ett projekt. Signering av intentionsavtal mellan Airstoneco och ert företag/organisation om licensrättigheter för att få använda tekniken/materialen i projektet samt inbetalning av den första av tre delbetalningar*. Projektstadiet inleds nu.

 

Projektet startar

5. Ni har nu kommit en bit in i processen och Airstoneco´s konstruktörer ger nu er konstruktör och arkitekt allt stöd de kan tänkas behöva. Medhjälparna här är några av världens absolut främsta inom sina respektive områden.

Airstoneco står för Project Management Support för den del som gäller stommen.

Med de material och kunskaper ni nu fått ta del av, går ni nu till nästa steg.

Byggstart

6. Upphandling eller byggstart.

 

*Licensen för att bygga i våra material beräknas på BOA arean. Kostnaden är betydligt lägre än de besparingar som kommer att göras i byggprocessen och underhållet av fastigheten.

Hälften betalas vid projektstarten, men denna del får delas upp över ett antal månader under projekteringen. Kan vara sex månader till exempel.

En fjärdedel betalas vid byggstart och en fjärdedel vid avslutad resning av strukturen.

Betongtillverkare

Som tillverkare av betong, så kan ni få tillverka Airstone geopolymer på licens. Airstoneco har allt som behövs i fråga om kunskaper och utbildning, råmaterial, tillsatser, fibrer, t.o.m hela mobila fabriker. Dessa finns i många olika prislägen.

Detta betyder att man kan bygga ekologiskt på plats utan att behöva beställa någonting från de vanliga betongleverantörerna. Egen härd är guld värd!

Geopolymern ni kommer att tillverka är överlägsen vanlig OPC-baserad betong på samtliga områden. Den kan dessutom luftas och därmed så kan man få den olika densiteter mellan 300 kg/m3 till omkring 1,800 kg/m3. Man kan således gjuta grunder, isolera vindar och ytterväggar utan eldfarlig plastisolering eller fiberskivor.

Kontakta oss för mer information!

©Airstoneco