Hem

En ny tid inom byggandet - nu är den här!

Airstone Institute och Airstone Ecology presenterar världens första och enda teknik för att bygga helt rent i betong

Teknologi

Världens första dynamiska byggsystem, baserat på kunskaper från civilisationens gryning. Tiden innan cementen började användas som bindemedel.

 

Idag har vi utvecklat helt nya material, som reducerar vikten på konstruktionen med upp till 70%, med alla de fördelar det ger, som effektivare transporter, säkrare montage, lägre materialförbrukning.

En dynamisk byggmetod innebär, att vi analyserar de lokala råmaterialen och ser vilken den ultimata mixdesignen blir. För att klara detta, så krävs det extremt kunniga kemister. Vi har de främsta i världen inom detta område!

Miljöeffekten av att inte använda cement alls eller enbart en aning av den är häpnadsväckande: En reduktion av koldioxidutsläppen med 80-90%!

 

Vi använder inte järn som armering, utan våra egna Airstone Basalt Rebar, som är en ren mineralisk produkt med en hållfasthet på mer än fyra gånger den hos järn och med en vikt av en tiondel. Och armeringen kommer aldrig att rosta!

Vi kan producera material med en styrka av 5,850 MPA! Ettl exempel, för att man skall förstå vad som händer i det 21:a århundradet, när man behärskar nanotekniken väl. Jämför gärna med mobiltelefonerna, hur fort det gått i utvecklingen. Varför har byggindustrier inte rört sig en millimeter på samma tid?

 

Varför bygga som man gjorde på femtitalet eller ännu tidigare? Vem har en bil från femtitalet, förutom samlare?

 

Ett annat exempel är betongfärgen eller rostskyddsfärgerna från Airstoneco, som binder kemiskt och inte mekaniskt. Det betyder att den binder på molekylnivå in i underlaget, så att det varken går att skrapa, bränna eller spola bort färgen, hur hårt man än försöker. Och den kommer med 25 års garanti, fast den skulle kunna varit mycket längre än så. Det betyder att underhåll av fasader ligger mycket långt bort i tiden.

 

Man frågar sig då givetvis då, hur mycket dyrare blir det då att bygga i geopolymer-baserad betong? Inte dyrare alls, då man använder biprodukter från t ex stålverken och återvunnet material. Dessutom minskar materialåtgången dramatiskt. Detta balanserar väl den kostnad som tillkommer från Airstoneco, som ägs av forskarna, för den unika kunskap de tillför byggprocessen. Dessutom kommer hållbarheten öka och därmed serviceintervallen.

 

Sammanfattningsvis så kan man således nu minska koldioxidutsläppen med 80-90%, bygga betydligt lättare, starkare, brandsäkrare, vattentåligare och mycket mer bestående. Om man tittar på på pyramiderna eller Sfinxen i Egypten, så finner man ett tidigt exempel på Geopolymers! Då försår man vad vi anser är hållbart byggande.

 

Medlemskap

Bli medlem i Airstonefamiljen!

 

Airstone Institute finansieras av våra medlemmar, dvs forskarna och konstruktörerna. Airstoneco, ägt av kärntruppen inom forskar-sfären, finansieras via franchiseavgifter.

 

Att vara medlem/franchisetagare kommer att betyda att man tar ställning för ett renare och hållbarare samhälle. Att de kommunala bostadsbolagen liksom de ledande privata, bör lämna det gamla smutsiga sättet att bygga och övergå till att praktiskt taget eliminera koldioxidutsläppen är väl i det närmaste helt självklart, nu när lösningen och rådgivningen finns tillgänglig.

 

Att man dessutom kommer minska byggkostnaderna och därmed hyrorna framstår även det som självklara önskemål. Man hanterar spararnas fondmedel och medborgarnas pengar trots allt. Och vad medborgarna tycker är välkänt: Alla vill se resultat och lösningar som verkligen har en effekt. Medborgarna har förstått att det är illa ställt med vår värld och att det krävs kraftfulla insatser här och nu.

 

Att varje ansvarskännande byggherre nu får chansen att visa att alla fagra löften om hållbarhet och ekologiskt tänkande nu verkligen kan infrias. Men förmodligen så kan de tänka på de låga underhållskostnaderna, den korta byggtiden och good-will värdet, så har de skäl nog.

 

Runt om i världen vänder sig nu politiker och investerare till Airstone för att bygga nya, rena samhällen. Då har de verkligen kommit rätt, för vi är över 200 forskare och konstruktörer i mer än 30 länder som vet att det är dags att ta ett steg framåt. Att vi valt att arbeta tillsammans i en platt och till stor del virtuell organisation, där man hellre tar ett Skypemöte än flyger runt jorden, är uttryck för en fundamental förståelse för sakernas tillstånd.

 

Vi har samlat all vår kunskap under ett paraply, utan inblandning av storindustrin. Airstoneco äger patent, immateriella rättigheter och IP till konstruktionslösningar. Framför allt så har vi de enda aktörerna som har handfast erfarenhet av att bygga stora strukturer.

Vår forskning gör att vi ligger mellan tio och femton år före omvärlden och vi vill gärna fortsätta leda den - tillsammans med er.

 

©Airstone

Copyright © All Rights Reserved